KPV Silvolde

Kleindiervereniging

KPV Silvolde e.o. 

Jubilarissen 2020

Tijdens de jaarvergadering bij K.P.V. Silvolde e.o. op 3 maart 2020 werd de volgende jubilaris gehuldigd. Adriaan Breunissen was 25 jaar lid van K.P.V. Silvolde e.o.. Hiervoor kreeg hij een oorkonde thuisbezorgd.

Jubilarissen 2019

Tijdens de jaarvergadering bij K.P.V. Silvolde e.o. op 11 maart 2019 werden de volgende jubilarissen gehuldigd. Hannie Freriks en Theo Gerritsen waren beide 40 jaar lid van K.P.V. Silvolde e.o.. Hiervoor kregen ze een oorkonde uitgereikt. Theo Gerritsen was bestuurslid vanaf 1982 en 1e Penningmeester vanaf 1-4-1995 Daarnaast was Theo ringen-commissaris voor de sierduiven. Ondanks dat Hannie en Theo geen fokkerskaart meer hebben waren ze zeer betrokken bij de vereniging.

Jubilarissen 2017

Tijdens de jaarvergadering bij K.P.V. Silvolde e.o. op 6 maart 2017 werden de volgende jubilarissen gehuldigd. Herman Koster en Tom Hendriks waren beide 25 jaar lid van K.P.V. Silvolde e.o. hiervoor kregen ze een oorkonde uitgereikt. Herman Koster kreeg ook een oorkonde en speldje opgespeld van de landelijke bond de K.L.N. waarvan Herman ook 25 jaar lid is. Tom Hendriks is al vanaf 1985 lid van de K.L.N.  en brengt meestal Herman Koster mee naar de vergederingen.

Jubilarissen 2015

Tijdens de jaarvergadering op 2 maart 2015 werden Hans Holthausen en Hans Rabeling gehuldigd wegens het 25 jarig lidmaatschap van K.P.V. Silvolde e.o. Beide jubilarissen ontvingen een oorkonde. De voorzitter herinnerde er aan dat vanaf de oprichting altijd wel iemand van de familie Holthausen lid is geweest van K.P.V. Silvolde e.o.

Jubilarissen 2014

Tijdens de jaarvergadering bij K.P.V. Silvolde e.o. op 10 maart 2014 werden de volgende jubilarissen gehuldigd. Joep Mijnen en Gert Spekking waren beide 50 jaar lid, Bennie Bosman was 25 jaar lid. Al deze 3 leden kregen hiervoor een oorkonde uitgereikt van K.P.V. Silvolde e.o. Gert spekking was ook 50 jaar lid van de KLN en kreeg hiervoor van de landelijke bond ook een oorkonde en een speldje opgespeld. Gert Spekking is nog steeds actief als fokker en als vervoerder betrokken bij vele shows.

Jubilarissen en erelid 2013

"Tijdens de jaarvergadering van de "KPV Silvolde en omstreken" op maandagavond 4 maart jongstleden zijn enkele leden in het zonnetje gezet. Ten eerste zijn er 2 jubilarissen : Henk Schwartz en Henk van Hagen. De heer Schwartz is inmiddels 25 jaar lid van de vereniging en de landelijke bond "Kleindierliefhebbers Nederland" ( KLN ), de heer van Hagen zelfs al 40 jaar !! Beiden werden hiervoor bedankt namens het bestuur middels een oorkonde en een speldje van de KLN welke door de voorzitter Chris Wijsman werd opgespeld.

Tijdens de vergadering werd tevens afscheid genomen van Gert Spekking als bestuurder. De heer Spekking heeft zich decennia lang belangeloos ingezet voor de vereniging en heeft besloten om het wat rustiger aan te doen. Het bestuur heeft hem beloond voor zijn inzet door hem te benoemen als ere-lid !!

Natuurlijk een mooie gelegenheid om een aantal verhalen en feiten op te halen uit het rijke verleden van de vereniging, waar regelmatig ook aardig om gelachen kon worden.

Een vereniging als de KPV Silvolde kan alleen bestaan dankzij leden die zich inzetten voor de vereniging en de activiteiten die wij organiseren zoals de jaarlijkse jongdieren tentoonstelling in samenwerking met de Sportfokkers Doetinchem en de Clubshow die is ondergebracht bij de van Pallandtshow in Varseveld.

Konijnen

Konijnenrassen, speciaal- clubs en konijneregistratie
Lees meer...

konijn

Hoenders

Krielkippen, grote hoenders en het uitbroeden ervan
Lees meer...

kippen

Cavia's

Langharige en kortharige cavia's
Lees meer...

Cavia's

Duiven

Sier- en oorspronkelijke duiven en alles er om heen
Lees meer...

duiven