KPV Silvolde

Kleindiervereniging

KPV Silvolde e.o. 

Lidmaatschap, Contributies en verdere kosten:

Overweegt u om lid te worden van onze vereniging of heeft u andere vragen, dan kunt u zich altijd wenden tot het secretariaat of één van de andere bestuursleden van onze vereniging.
De adressen en/of telefoonnummers van hen kunt u vinden op één van de andere pagina's van deze site, wellicht woont er zelfs iemand van het bestuur bij u in de buurt.

Andere leden zullen u trouwens ook heel graag wat meer vertellen over onze fantastische liefhebberij.

Belangrijk: Als u uw rasdieren in wilt zenden op een tentoonstelling dan dient u altijd lid te zijn van een kleindierensportvereniging en de betreffende bond van de diergroep waar uw dieren onder vallen.

Contributie:
Ieder jaar wordt het contributiebedrag voor het komende jaar vastgesteld op de jaarvergadering die altijd wordt gehouden in de maand februari van het lopende jaar.
De hoogte van de contributie is vastgesteld op € 17,50 voor seniorleden en voor jeugdleden € 7,50 per jaar.
Je bent jeugdlid tot en met het kalenderjaar waarin je 17 jaar wordt.

Om dieren te laten tatoeëren, ringen te bestellen en in te zenden op tentoonstellingen dient u ook lid te zijn van de betreffende landelijke bond waaronder uw dieren vallen. (zie boven). U ontvangt van deze bond dan een zogenaamde fokkerskaart.

Contributiebedragen KLN
De diverse contributies voor 2020 bedragen per jaar:

Fokkersnummer seniorlid inclusief Kleindier Magazine € 54,50
Fokkersnummer gezinsleden zonder Kleindier Magazine € 18,50
Fokkersnummer jeugdlid (6 tot en met 16 jaar) € 10,00
Liefhebberslidmaatschap inclusief Kleindier Magazine € 44,50
Ereleden en leden van verdienste (Kleindier Magazine) € 36,00
Combinatienummer (extra) €   3,00


Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op betaling via automatische incasso. Bij acceptgiro betaling worden de bedragen met € 2,50 verhoogd.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december Bij ingang in de loop van het jaar betalen leden met Kleindier Magazine een aangepast bedrag.

Contributiebedragen NBS
De prijs van het abonnement Kleindier Magazine bedraagt voor NBS leden € 35,00. Bij tussentijds ingaan in de loop van het kalenderjaar € 2,92 per maand. De prijs van een fokkersnummer bedraagt: NBS senior € 15,00; NBS jeugd (6 t/m 16 Jaar) € 7,50; Extra combinatienummer € 1,50.

 

Het laten tatoeëren van jonge konijnen kost momenteel € 0,25 per dier.

Voor het insturen van dieren op jongdierenkeuringen en tentoonstellingen moet u per dier altijd inschrijfkosten betalen. Dit bedrag verschilt nogal en is afhankelijk van het soort tentoonstelling waar u instuurt.
Op tentoonstellingen bent u bij het inzenden van dieren altijd verplicht om ook een catalogus aan te schaffen. De prijs hiervan varieert en is afhankelijk van de grootte van de show die gehouden wordt.
Tevens wordt er meestal een bedrag aan administratiekosten berekend.

Konijnen

Konijnenrassen, speciaal- clubs en konijneregistratie
Lees meer...

konijn

Hoenders

Krielkippen, grote hoenders en het uitbroeden ervan
Lees meer...

kippen

Cavia's

Langharige en kortharige cavia's
Lees meer...

Cavia's

Duiven

Sier- en oorspronkelijke duiven en alles er om heen
Lees meer...

duiven