KPV Silvolde

Kleindiervereniging

KPV Silvolde e.o. 

Lidmaatschap, Contributies en verdere kosten:

Overweegt u om lid te worden van onze vereniging of heeft u andere vragen, dan kunt u zich altijd wenden tot het secretariaat of één van de andere bestuursleden van onze vereniging.
De adressen en/of telefoonnummers van hen kunt u vinden op één van de andere pagina's van deze site, wellicht woont er zelfs iemand van het bestuur bij u in de buurt.

Andere leden zullen u trouwens ook heel graag wat meer vertellen over onze fantastische liefhebberij.

Belangrijk: Als u uw rasdieren in wilt zenden op een tentoonstelling dan dient u altijd lid te zijn van een kleindierensportvereniging en de betreffende bond van de diergroep waar uw dieren onder vallen.

Contributie:
Ieder jaar wordt het contributiebedrag voor het komende jaar vastgesteld op de jaarvergadering die altijd wordt gehouden in de maand februari van het lopende jaar.
De hoogte van de contributie is vastgesteld op € 17,50 voor seniorleden en voor jeugdleden € 7,50 per jaar.
Je bent jeugdlid tot en met het kalenderjaar waarin je 17 jaar wordt.

Om dieren te laten tatoeëren, ringen te bestellen en in te zenden op tentoonstellingen dient u ook lid te zijn van de betreffende landelijke bond waaronder uw dieren vallen. (zie boven). U ontvangt van deze bond dan een zogenaamde fokkerskaart.


De fokkerskaarten kosten zijn:
KLN……… € 15,00 voor seniorleden en € 7,50 voor jeugdleden. Combinatiekaart € 3,00 
NBS ……... € 10,00 voor seniorleden en € 5,00 voor jeugdleden. Combinatiekaart € 1,50


Het laten tatoeëren van jonge konijnen kost momenteel € 0,25 per dier.


Nieuwe leden, die voor het eerst een fokkerskaart wensen, zijn tevens verplicht om een abonnement te nemen op Kleindier magazine. Dit geldt niet voor jeugdleden of wanneer er iemand anders, op hetzelfde woonadres, reeds een abonnement heeft. (voor dit jaar is dit € 32,50 met automatische incasso)

Voor het insturen van dieren op jongdierenkeuringen en tentoonstellingen moet u per dier altijd inschrijfkosten betalen. Dit bedrag verschilt nogal en is afhankelijk van het soort tentoonstelling waar u instuurt. Dit is bij ons op de jongdierenkeuring € 1,00 per dier en voor jeugdleden € 0,50 per dier.
Kleine knagers zijn meestal belangrijk goedkoper, per ingestuurd dier, omdat deze moeten worden geshowd in eigen meegebrachte kooien.
Op tentoonstellingen bent u bij het inzenden van dieren altijd verplicht om ook een catalogus aan te schaffen. De prijs hiervan varieert en is afhankelijk van de grootte van de show die gehouden wordt.
Tevens wordt er meestal een bedrag aan administratiekosten berekend.

Konijnen

Konijnenrassen, speciaal- clubs en konijneregistratie
Lees meer...

konijn

Hoenders

Krielkippen, grote hoenders en het uitbroeden ervan
Lees meer...

kippen

Cavia's

Langharige en kortharige cavia's
Lees meer...

Cavia's

Duiven

Sier- en oorspronkelijke duiven en alles er om heen
Lees meer...

duiven