KPV Silvolde

Kleindiervereniging

KPV Silvolde e.o. 

Nieuws

Het is een bijzonder jaar geweest welke we hebben afgesloten met een show zoals we het niet gehoopt hadden. We zijn van de lente de uitdaging aangegaan om de KLN-Bondshow veren te organiseren en half juli hebben we het vraagprogramma voor de KLN-bondshow veren verstuurd naar de fokkers in het gehele land.

Nadat in augustus weer verschillende uitbraken van vogelgriep werden gemeld werd het vóór ons duidelijk dat het landelijke tentoonstellingsverbod niet opgeheven zou worden voor de Dierendagshow en moesten we de voorbereidingen voor de KLN-bondshow veren beëindigen. Dit had als gevolg dat het stil is was op de Dierendagshow zonder de hoenders, water- en siervogels.

We zijn zeer tevreden met de grote aantallen konijnen, cavia’s en kleine knagers. De sier- en oorspronkelijke duiven zijn de enige groepen veren die geshowd mochten worden.

De keurmeesters hebben 5 U predicaten uitgereikt. 2 x bij de oorspronkelijke duiven en bij de konijnen zijn de 3 beste konijnen alle 3 door de HEP-jury verhoogd naar U. Een bijzondere prestatie.

Het is te hopen dat de fokkers van de hoenders, sier en watervogels plezier blijven beleven aan de dieren thuis in de hokken en rennen. Dat ze blijven fokken om de bijzondere rassen in stand te houden en in de toekomst weer te laten zien op de tentoonstellingen.

De Nederlandse knaagdieren vereniging en de Nederlandse Caviafokkers Club hebben een eendaagse show bij de Dierendagshow ondergebracht. Daarnaast hadden De Nederlandse DFKP-club en K.P.V. Vooruitgang Zevenaar e.o. de clubshow bij ons ondergebracht. Wij als organiserende vereniging hebben op de Dierendagshow de jonge dierendag van K.P.V. Silvolde e.o. gehouden.

Jonge dierendag prijzen K.P.V. Silvolde e.o.:


Wisselbeker fraaiste jong konijn was voor de Nederlandse Hangoor dwerg van Hans Holthausen.


De Joop Slomp wisselbeker voor het fraaiste jong konijn van het andere geslacht was voor de Hollander van Johan Jansen.


De wisselbeker voor de fraaiste jonge sierduif was voor de Exhibition Homer van Dick van der Zwaard.

We waren blij met de aanwezigheid op onze show van vogelvereniging "De Vogelvreugde" Ulft en omstreken, Dierenweide Varsselder Veldhunten en de hoofdsponsor Garvo. Ook onze dank aan alle overige sponsoren, die deze show mogelijk maken door middel van een advertentie en/of cadeaubonnen of door een financiële bijdrage. Ook de tombola was weer aanwezig met een goed verloop.

Ondanks de beperkingen door de vogelgriep kijken we terug op een mooie Dierendagshow waar vooral veel harige dieren te bewonderen waren door het publiek.

Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober organiseert Konijnen- en Pluimvee fokkers- vereniging “Silvolde en Omstreken” voor de zevende keer “De Dierendagshow” in de SSP-HAL in Ulft. Op zaterdag worden de jonge konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren, grote hoenders, dwerghoenders, serama’s,  parkvogels, kleine siervogels, oorspronkelijke duiven, gedomesticeerde watervogels, oorspronkelijke watervogels, en sierduiven gekeurd door de keurmeesters waarbij publiek aanwezig mag zijn. Voor alle bovengenoemde diersoorten hebben keurmeesters toegezegd om te keuren.

Vorig jaar is het tentoonstellingsseizoen gestopt na de Dierendagshow. Laten we hopen dat we met de open jonge dierendag op de Dierendagshow een mooi  tentoonstellingsseizoen kunnen opstarten.

We hebben de SSP-HAL met 5.000 m tot onze beschikking met daglicht via het dak rechtstreeks op de kooien. In de SSP-HAL hebben we de eerste 5 jaren gangpaden van ruim 3 meter breed gecreëerd waardoor elkaar passeren op anderhalve meter goed mogelijk is. Vorig jaar hadden we door een andere opstelling zelfs gangpaden van 5 meter breed waarbij we twee meter afstand tot de keurmeesters en de schrijver konden handhaven. Helaas moesten we in 2020 de keuring zonder publiek laten plaatsvinden.

We spreken de hoop uit dat het Corona- (en het vogelgriep) virus dusdanig binnen de perken zal blijven dat er van overheidswege geen afgelasting zal komen van onze Dierendagshow. Uiteraard zijn we gebonden aan de op dat moment geldende RIVM-richtlijnen, zoals bijv. de 1,5 meter afstand onderling e.d. Dit is echter goed te realiseren binnen onze tentoonstellingsruimte.

Naast de Duitse Hoender Club (NSDH) hebben ook de Nederlandse knaagdieren vereniging (NKV) en de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) besloten om een eendaagse keuring onder te brengen bij de Dierendagshow.

Graag zien we dat dit jaar ook meer parkvogels, kleine siervogels, gedomesticeerde watervogels en oorspronkelijke watervogels worden ingestuurd. Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels met ringen van Aviornis en de NBvV komen in aanmerking voor een KLN Prijs. KLN-Prijs 400 zie: https://www.kleindierliefhebbers.nl/downloads/TT_Almanak_2021.pdf

In de bijlage treft u het vraag programma en het inschrijfformulier aan. Gebruik dit inschrijf formulier alleen als u niet de mogelijkheden hebt om in te schrijven via  https://www.animaloffice.net. We vragen u om bij voorkeur direct na het inschrijven het inschrijfgeld per bank te betalen.

Als de show voor 25-9-2021 van overheidswege onmogelijk wordt gemaakt wordt het inschrijfgeld volledig terug betaald. Als de show in de laatste week afgelast/verboden wordt dan worden de eventueel gemaakte administratie kosten in mindering gebracht.

Na het uitkooien op zondagmiddag op 17.00 uur hopen we op een aantal vrijwilligers die mee willen helpen met het opruimen. Het is ons alle afgelopen jaren gelukt om dit voor 20.00 uur klaar te hebben. Graag zouden we dit jaar samen met de vrijwilligers die helpen met het opruimen de avond af willen sluiten met een hapje en een drankje in de SSP-HAL. Geef op het inschrijfformulier aan als u wilt helpen met het opruimen of schrijven/aandragen tijdens de keuring.

Ook willen wij graag tijdens dit evenement aan dier gerelateerde diensten en producten in de SSP-HAL een plaats bieden. Hiertoe verhuurt de SSP-HAL voor een gering bedrag marktkramen en grondplaatsen, waarop bedrijven hun producten en diensten kunnen aanbieden en verkopen. 

Voor jonge dierendag 2015 t/m 2020 zie: https://www.kpvsilvolde.nl/clubactiviteiten/dierendagshow.html

Poster Dierendagshow 2021: volgt.

We hopen u in goede gezondheid als inzender en/of bezoeker te zien tijdens onze Dierendagshow.

Konijnen

Konijnenrassen, speciaal- clubs en konijneregistratie
Lees meer...

konijn

Hoenders

Krielkippen, grote hoenders en het uitbroeden ervan
Lees meer...

kippen

Cavia's

Langharige en kortharige cavia's
Lees meer...

Cavia's

Duiven

Sier- en oorspronkelijke duiven en alles er om heen
Lees meer...

duiven